Карбонска Мегафлора

Галерия

Annulariа Pecopteris 10114 Sphenophyllum cuneifolium f. saxifragifolia Tenchov 5892 Calamitina schutzeiformis f. typica Tenchov 1987 6012 Calamitina undulata Tenchov 1987 13143 Annularia fertilis 7248 Asterophyllites longifolius f. striata Tenchov 1987 7621 Palaeostachia ettingshauseni BT-P.elongata Tenchov 1987 5991 Lepidodendron lycopodioide 5313 Sigillaria rugosa Tenchov  1987

Каталог

КАТАЛОГ1 КАТАЛОГ2 КАТАЛОГ3 КАТАЛОГ4 КАТАЛОГ5 КАТАЛОГ6 КАТАЛОГ7 КАТАЛОГ8 КАТАЛОГ9 КАТАЛОГ10 КАТАЛОГ11 КАТАЛОГ12 КАТАЛОГ13

За Колекцията

Колекция на растителни останки от Палеозоя в България. Фосилните растения в колекцията са от членестостъблени, ликофити,  същински папрати, семенни папрати, кордаити, някои редки растителни групи. Част от образците (около1320) са подредени и достъпни за наблюдение. Друга част (около 2280) са опаковани в кашони. Каталози на всички събрани образци (над 18,000), на образците в колекцията на МГУ; на малки колекции предоставени …Read the Rest