За Колекцията

За Колекцията

Колекция на растителни останки от Палеозоя в България. Фосилните растения в колекцията са от членестостъблени, ликофити,  същински папрати, семенни папрати, кордаити, някои редки растителни групи. Част от образците (около1320) са подредени и достъпни за наблюдение. Друга част (около 2280) са опаковани в кашони. Каталози на всички събрани образци (над 18,000), на образците в колекцията на МГУ; на малки колекции предоставени …Read the Rest