Съвременна и фосилна фауна от Ангола, на д-р Д. Дачев