Съвременни образци от района на Карибския басейн на инж. Ив. Вълчанов-гр. София