Гръбначна фауна(зъби и прешлени) от Мароко, н-ще Кхоригба(Атласки планини) дарена от министър В. Василев 1999г.