Обща Геология

ОБЩА ГЕОЛОГИЯ

ОБЩА ГЕОЛОГИЯ На пръв поглед изглежда, че няма нищо по-стабилно от Земята под краката ни и нищо по-вечно от планините и океаните. В действителност това съвсем не е така. Нашата планета е неспокойна и жива. Тя непрекъснато се променя. Реалната конфигурация на земния релеф се моделира под въздействието на Вътрешните и Външни земни сили.   ВЪТРЕШНИ ЗЕМНИ СИЛИ   Енергийният …Read the Rest