Исторична Геология

Исторична геология

Колекцията по „Исторична геология” включва представителни образци за еволюцията на земната кора и организмовия свят през геоложката история на Земята, илюстрирани с палеогеографски карти за разположението на континентите и океаните през Фанерозоя. В нея има образци от световно известни фациеси и формации, като например гранит „рапакиви” от Финландия, иридиевия слой на границата Креда-Терциер от континентални отложения в САЩ, редки фосили …Read the Rest