Палеонтология

Палеонтология

  Палеонтоложката колекция е аранжирана по реда на изучаване на основните организмови групи. Във витрините са експонирани представителни образци, колекционирани от студенти и преподаватели по време на учебни практики, научно-изследователски проекти, експедиции и полеви екскурзии на национални и международни симпозиуми и уъркшопове.