Тип Arthropoda (членестоноги) / Клас Trilobita (трилобити) , Клас Crustacea(ракообразни) ; Тип Mollusca (мекотели) / Клас Gastropoda (Охлюви)