Регионална Геология

Регионална Геология

  Колекцията по „Регионална геология” включва образци само от територията на България, представляваща един естествен геоложки музей, в който сa събрани скали от цялата история на Земята. В нея са изложени характерни скали и фосили, демонстриращи изключителното георазнообразие на страната, както и редки геоложки феномени с глобално значение, като иридиевия слой на границата Креда-Терциер от Мездра, Кладоруб, Козичино и нос Кочан, образци …Read the Rest