Деформационни структури

Деформационни структури

Под деформация се разбира промяната на първичната форма на скалното тяло. Деформацията може да е свързана освен с промяна на формата също и с промяна на обема на геоложкото тяло или с преместване на цялото тяло или на отделни негови елементи на значително разстояние. Деформационните структури издават процеса на деформация и насочват специалистите към един или друг деформационен механизъм и/ …Read the Rest