Структури в седиментни скали

Структури в седиментни скали

Тези структури са формирани едновременно с отлагането на частиците на седиментните скали или непосредствено след това в процеса на уплътняване на пакета от скални пластове. Тези структури непосредствено отразяват ролята на гравитацията при изграждането на скалите и затова чето се използват за определяне на „долнище и горнище“ на пласт, необходими за прилагането на принципа на суперпозицията.