Структури на срязване

Структури на срязване

Според пластичността на материала, подложен на срязване се разграничават крехки, крехко- пластични, пластично-крехки и пластични срязвания. В областта на срязването скалата променя строежа си, като се формират различни преходни разновидности между разломните брекчи характерни за крехкото срязване и милонитите характерни за пластичното срязване. Структурите на срязване обикновено издават наличието на разломи или зони на пластично срязване. Чрез тях често може …Read the Rest