Структури и текстури в магмени скали

Структури и текстури в магмени скали

В магмените скали рядко с срещат видими слоеве. Тези скали се формират при кристализацията на огнетечна топилка наречена магма, която е с приблизително еднакъв състав за ограничен обем от пространството. Въпреки това в тях се срещат специфични строежни елементи, които биват главно от три типа: 1.Плоско паралелна или линейна подредба на минерали, която се дължи на механическа преориентация на минералите …Read the Rest