Мезоструктури в метаморфни скали

Мезоструктури в метаморфни скали

В процеса на метаморфни преобразувания, наложени върху седиментни, вулкански или магмени скали се променят минералния състав и взаимоотношението между строежните елементи на първичните скали (протолитите). Тези преобразувания настъпват под влиянието на високи температури и на налягания, действащи през продължителен период от време. Промяната на формата настъпва вследствие на кристализация на нови минерали, деформация на кристалите на старите минерали и/или миграция …Read the Rest